Meet Our Team

Alex Hoffmaster, Director of Development
[email protected]

 

Matt Beierschmitt, Assistant Director of Development
[email protected]

 

Melanie Dash, Operations Manager
[email protected]

 

Keisha Smith, Development Assistant
[email protected]

 

Phone: 215-545-5323 x279